มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (14 ธ.ค. 61)


ชมภาพกิจกรรม

     วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประสานงาน ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-12-14 16:14:30 แก้ไขวันที่ :