มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง การแข่งขันหมากรุกไทยทีม 3 คนหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์


ขอแสดงความยินดีกับน้อง

น.ส.คณิตรา อังคะนิต

น.ส.จารุวรรณ เหล็กอิ่ม

น.ส.สมศรี มงคลสวัสดิ์เกษม

น.ส.สิเรียม สำเภาทอง

   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 (เหรียญเงิน)ในการแข่งขันหมากรุกไทยทีม 3 คนหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ที่ มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีผู้เขียน :pr วันที่ :2019-01-15 15:30:30 แก้ไขวันที่ :