มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้รับรางวัลชมเชยโครงงานนิสิตนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม(2562)


มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษาเพื่อสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู้การบูรณาการตามพันธกิจ และการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงานการประกวดโครงการและการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2019-02-12 10:39:32 แก้ไขวันที่ :