มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง งานการประชุมและมอบเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น (20 มี.ค. 62)


ภาพกิจกรรม คลิก

     วันที่ 20 มีนาคม 2562 ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการและผู้แทนโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง ในงานการประชุมและมอบเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  ณ   อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กาญจนบุรี

     โดยมีดร.ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดเสวนานำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมครูและโครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านไผ่สี  โรงเรียนหนองตายอด

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพฯและการการเสวนานำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมครูและโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์ ในช่วงบ่ายเป็นการฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น”วิทยากร  อาจารย์เกรียงไกร ทองศรี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมยังการแสดงผลงานด้านวิชาการภาคโปสเตอร์ของทั้ง  10 โรงเรียน เครือข่าย และจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     สำหรับกำหนดการจัดงานในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การ การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นผู้เขียน :pr วันที่ :2019-03-20 15:06:11 แก้ไขวันที่ :2019-03-22 14:52:50