มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ระดับภูมิภาค)


แสดงความยินดีกับ นายสถิตพงศ์   พุ่มน้ำเย็น  นางสาวสโรชา  ศรีสุวรรณ  นายวรวุฒิ   รวดเร็ว  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ระดับภูมิภาค)

เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-17 14:10:52 แก้ไขวันที่ :