มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อปลายทางแห่งความฝัน


แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้แก่ นายวัฒนา  ประสมทรัพย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นายณัฐนันทน์  อินดี   นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ชื่อทีม Just Begin  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์พัชรินทร์ บุญสมธป ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อปลายทางแห่งความฝัน จัดโดยบริษัทรถเช่า อีโคคาร์ จำกัด  ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-17 14:13:55 แก้ไขวันที่ :