มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โครงการ True Young Producer Award 2019


แสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทีม Good for heart ได้แก่ (1) นายเจ (2) นายกฤษดา (3) นายนพคุณ วิมูลชาติ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โครงการ True Young Producer Award 2019 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ Stop Sexual Exploitation หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์ และรางวัล Popular vote โดยผลงานชื่อ ครั้งเดียวก็พลาดได้ โดยมีอาจารย์ฒวีพร โตวนิช อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-17 14:27:45 แก้ไขวันที่ :2020-02-17 14:28:29