มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2563


แสดงความยินดีกับ นายมาโนช พลายละหาร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-17 14:35:52 แก้ไขวันที่ :