มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการประกวดสุนทรพจน์ KRU (12ก.พ.63)


มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับน.ส.สุพิชา  จันทบัตร์ นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชันในหัวข้อ “สุจริตและบริสุทธิ์ใจ ชาติจะพ้นภัยคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มรภ.กาญจนบุรี

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-17 14:52:42 แก้ไขวันที่ :