มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง คว้ารางวัลที่3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย "NPRU Startup Idea Camp"(23ก.พ.63)


มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการและสาขาบัญชีคว้ารางวัลที่3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย "NPRU Startup Idea Camp" เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2020-02-24 11:35:11 แก้ไขวันที่ :