มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รายการสด คุยหลังข่าว ทางช่อง NBT ภาคกลาง (5 มี.ค. 63)


วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ฒวีพร โตวนิช ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมรายการสด คุยหลังข่าว ทางช่อง NBT ภาคกลาง เพื่อให้สัมภาษณ์ถึงผลงานที่นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โครงการ True Young Producer Award 2019 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ Stop Sexual Exploitation หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์ และรางวัล Popular vote พร้อมกับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งหุ่นยนต์เตะฟุตบอลในการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 42  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันที่ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆโดยตรงให้กับนักศึกษา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ สมัครออนไลน์ที่ http://register.kru.ac.th/reg/

 

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/kru.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2475487712556575

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์  มร.กจ.ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-03-05 15:41:51 แก้ไขวันที่ :2020-03-05 16:05:55