มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รายชื่อนศ. กศ.บป. รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 คืน


สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 เข้ามาก่อนหรือภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (นศ.ที่ชำระหลัง 25 พ.ค.63 มีการคิดค่าธรรมเนียมที่ลดหย่อนให้แล้ว) เพื่อรับเงินคืนเนื่องจากมหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมให้นักศึกษาในช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนได้ที่ เว็บไซต์และเพจของมหาวิทยาลัย

ติดต่อขอรับเงินคืน (จำนวน 1,000 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ได้ในวันที่ 18 – 19 พ.ค. 63 ที่งานบริหารการคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 เวลา 08.30 – 15.30 น.ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-07-10 15:44:04 แก้ไขวันที่ :2020-07-10 15:56:01