มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง รางวัลชมเชยที่ในการประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand E-commerce Pitching 2020


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ในนามทีมมาดามผำ ที่ผ่านเข้ารอบ15 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 500 กว่าทีม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย และได้รับรางวัลชมเชยที่ในการประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand E-commerce Pitching 2020 ที่ห้องประชุม Wanda grand balloon โรงแรมbest western plus wanda grand hotel จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิยะดา พลชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายวสันต์ สุขสมัย

2. นายศุภกร เหมือนวงษ์

3. นายปัญญา เนตรเพชร

4. นายภัทระ สมคิด

สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

5. นายวัฒนา ประสมทรัพย์ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-08-14 10:28:14 แก้ไขวันที่ :