มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง ครุศาสตร์วิชาการและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกาญจนบุรี (17-19ส.ค.63)


ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกาญจนบุรี เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีดร.ภูชิต ภูชำนิ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ครุศาสตร์ 3 ยุคสมัย จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการเสวนา "ครุศาสตร์ กาญจนบุรี  อดีต ปัจจุบัน อนาคต" โดย ผศ.ดิเรก ตั้งสายัณห์ อดีตหัวหน้าคณะครุศาสตร์ และอดีตอธิการบดี  ผศ.อดุลย์ เพียรเสมอ อาจารย์อาวุโส ดร.กอบกุล ประเสริฐลาภ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์  ดร.สายชล เทียนงาม ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และมีดร.ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

สาามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2868392916599384ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-08-25 10:29:42 แก้ไขวันที่ :