มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 18 ส.ค.2563


พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 18 ส.ค.2563

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ พร้อมกันนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.2563 โดยในปีนี้จะเน้นในเรื่องการจัดการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อลดการรวมตัวของผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเพื่อทำตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.facebook.com/FST.KRU/

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2870885696350106

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-08-25 10:32:38 แก้ไขวันที่ :