มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) 20 ส.ค. 63


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) 20 ส.ค. 63

     กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวโอวาทให้กับนักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาจากอาจารย์ บุคลากร หน่วยงานต่างๆที่ร่วมมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย สำหรับพิธีไหว้ครูมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงไว้สืบไป

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=kru.ac.th&set=a.2888228744615801ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-08-25 10:39:14 แก้ไขวันที่ :