มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง “ไทรโยค เมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา” (22-23ส.ค.63)


      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลักดันโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี “ไทรโยค เมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา” หวังสร้างตลาดท่องเที่ยวในอนาคต ด้วยการให้ชุมชนตำบลท่าเสา จ.กาญจนบุรี เป็นเมืองผลไม้อีกแห่งของประเทศ

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “ไทรโยค เมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ วัดพุตะเคียน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อตอบสนองพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และนายสาวิตร เจียมจีระพร นายอำเภอไทรโยค ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตำบลท่าเสาสามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างสมดุลมีความเหมาะสม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้ โดยเฉพาะการยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรและกลุ่มผู้ประกอบการในตำบลท่าเสาที่ปลูกไม้ผลให้สามารถผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ผล เพื่อนำมาจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชน จนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นเกณฑ์ความยากจน เช่น กล้วย ส้มโอ ทุเรียน น้อยหน่า เงาะ และเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ที่เป็นอีกช่องทางช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนด้วย คาดว่า จะสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกร และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ยังคงเดินหน้าส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน จำเป็นต้องพัฒนาเป็นระบบการปลูกที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป การสร้างตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อื่นๆของชุมชน ซึ่งชุมชนท่าเสามีความพร้อมหรือต้นทุนทางทรัพยากรที่ดี มีช่องทางการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายได้หลากหลาย มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และสามารถการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดจากการปลูกของชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากด้วยเทคโนโลยี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ไทรโยค เมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา” ได้จำลองตลาดผลไม้ยกมาให้ประชาชนได้เที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้ามากมาย พร้อมทั้ง ได้เปิดเวทีรับฟังความคิด เรื่อง “เกษตรกรยุคดิจิทัล ง่ายแค่ปลายนิ้ว โดยวิทยากร คุณบุญตรี แสงประธนารักษณ์ ผู้จัดการบริษัท เค.เอส.วาย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี SMART FARM ในจังหวัดกาญจนบุรี และคุณธงชัย จันทร์จู นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2888307861274556

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-01 16:20:26 แก้ไขวันที่ :2020-09-01 16:21:10