มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และ การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง และการประเมินสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (2 ก.ย. 63)


การลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และ การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง และการประเมินสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (2 ก.ย. 63)

       วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมอาจารย์ฒวีพร โตวนิช และบุคลากรเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัย 24 แห่งจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่องการเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อ “การเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้กรุงเทพมหานคร

      โดยมี ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานนอกจากการลงนามแล้วยังมีการเสวนา “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” การชี้แจงและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการดําเนินการและการ Workshop

     สำหรับการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการการกํากับ ดูแลสื่อในเชิงบวก (Positive regulation) สร้างแรงกระตุ้นสร้างแรงจูงใจสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตสื่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจ และมีแนวโน้มในการส่งเสริมให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจะได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รางวัลของคนทำสื่อดี เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 ประเภทสื่อ รวม 37 สาขารางวัลต่อไป

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.2914693468635995ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-09-17 10:46:25 แก้ไขวันที่ :2020-09-17 10:47:30