มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง นิเทศกาญจน์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม


วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม Just Begin ประกอบด้วย 1.นายวัฒนา ประสมทรัพย์

2. นายเอกพิพัฒน์ เงาฉาย

3. นายณัฐนันท์ อินดี

เข้ารับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2020-10-27 19:25:48 แก้ไขวันที่ :