มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง “ทำเรื่องไม่ปกติ ให้เป็นเรื่องปกติ วิถีชีวิตใหม่ในยุค COVID-19” วัดอุณหภูมิ


วัดอุณหภูมิ  “ทำเรื่องไม่ปกติ ให้เป็นเรื่องปกติ วิถีชีวิตใหม่ในยุค COVID-19”

ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลิตโดยนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

#KRUสู้ภัยโควิด

#KRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#www.kru.ac.th

โทร 034-534059-60

IG: kru.university

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CKkMBiSWZM0ผู้เขียน :pr วันที่ :2021-05-11 11:19:54 แก้ไขวันที่ :