ประกาศ
ข้อแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ใหม่ คือ

>> Link ที่อยู่ Website ใหม่ <<

ขออภัยในความไม่สะดวกติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190
โทรศัพท์ 0-.453-4030,0-3453-4059-60 ต่อ 211,213 โทรสาร 0-3453-4030