70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์ 034-534059-60 , โทรสาร : 034-534057

E-mail : kru@kru.ac.th

 

 

 

500x500