kru@kru.ac.th 034-534059-60


มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับทางจังหวัดกาญจนบุรี ออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน” พร้อมให้ส่วนราชการแบ่งคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอท่ามะกา ในกิจกรรม “แก้จน Mobile ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ปี 2565

โดยมีนายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 และมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในท้องที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี และได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนไปประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้ พร้อมนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ สำหรับในพื้นที่อำเภอหนองปรือ มีสภาพปัญหาที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ จากนั้น ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์

ภาพ/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ข่าว งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม