kru@kru.ac.th 034-534059-60


กิจกรรมวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี(22ก.ค.65)


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในส่วนของ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน "กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดกาญจนบุรี"

โดยมี คุณชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมกันนี้ในงานทางวุฒิสมาชิกได้แนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว และเปิดเวทีให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาโดยกลไกของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

 

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม