ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564)
[.. View ..]
  2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 (รอบ 1) [.. View ..]
  3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 (รอบ 2) [.. View ..]
  4. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. View ..]

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

  1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)
[.. View ..]
  2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [.. View ..]
      2.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563) [.. View ..]
      2.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [.. View ..]

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [.. View ..]
 

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[.. View ..]
  3. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. View ..]

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [.. View ..]
   2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [.. View ..]
     

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติ่มได้ที่
- Website สำนักส้งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- Website สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-04-10 09:38:12 แก้ไขวันที่ :2022-04-29 15:42:32


500x500